Paxina

20150224

1955 Aprx. Vista de Santa Uxía

Pois hoxe traemos unha vista aérea de Santa Uxía a finais da década dos anos cincuenta do século pasado. En primeiro termo aparece a Praza de Compostela e a barriada do Pombal e vemos tamén o edificio do Nervión no porto o lado das fábricas do Abadiño e Cardona,amais doutros emblemáticos edificios que xa son historia. Algun comentario que complete o noso percorrido?.

[caption id="attachment_1082" align="aligncenter" width="550"]1955 aprox. Vista Santa Uxía de Riveira 1955 aprox. Vista Santa Uxía de Riveira[/caption]